Potansiyeli Yüksek Girişim “UNIQGENE” Fon Topluyor!

Gen araştırmaları teknolojisi ile kişiye uygun spor yetkinliklerinin genetik analizini çıkaran girişimi daha önce duymuş muydunuz?

Geleceğin yıldız girişimlerinden biri olan Uniqgene, dünya genelinde yapılan gen araştırmalarını teknoloji ile harmanlayarak çocuklara ve yetişkinlere spor, sağlık ve beslenme konularında destek olabilmek adına ortaya çıkmıştır. Kişilerin…

SLACK 27.7 MİLYAR DOLAR’A SATILDI. NASIL MI OLDU?

Dünyanın en büyük CRM şirketi olarak bilinen Salesforce, Slack’i 27.7 Milyar dolara satın aldı. Bugüne kadarki en büyük exitlerden biri olan bu satış da yazılım sektörü pazarının değeri arttı.

Peki Slack nasıl bu kadar değerlendi?

İlk önce Slack’in hikayesine bir göz atalım.

Günümüzde 750.000'den fazla topluluğun kullandığı Slack uygulaması genel…

Beste Boya

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store